Toezicht en directievoering openbare ruimte Politie Rotterdam Rijnmond

Politie Rotterdam Rijnmond bezit 36 kantoor- locaties. Elke kantoorlocatie heeft ook een buitenruimte: van een daktuin met één bloembak tot en met trainingsvelden van de bereden brigade (paarden en honden).

De afdeling Facilitair Bedrijf van de politie Rotterdam Rijnmond beheert de gebouwen en terreinen. Ze heeft veel deskundigen op het gebied van gebouwen en kantooronder- steuning in dienst, maar geen specialist voor het beheer van de openbare ruimte.

Stad & Groen levert die kennis en capaciteit en neemt de opdrachtgever daarmee werk uit handen.

De inspectie van het terreinonderhoud, het actualiseren van de beheergegevens en voorstellen tot verbeteringen zijn werkzaam- heden die Stad & Groen voor zijn rekening neemt.

De inspectie van het terreinonderhoud, het actualiseren van de beheergegevens en voorstellen tot verbeteringen  zijn werkzaamheden die Stad & Groen voor zijn rekening neemt.

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12