Dekkerswald, Terrein onderhoudsbestek 2013 - 1017

In 1913 is Dekkerswald geopend als tuberculosekliniek in de bossen nabij Groesbeek. Sinds de jaren zeventig wordt er op het terrein steeds meer en andere  (gezondheids)zorg verleend.

Ongeveer 20 ha van het 85 ha grote terrein is bebouwd en ingericht voor de zorgfunctie. Het resterende deel is bos.

Vanwege een verder veranderende vraag naar zorg wordt er de komende jaren veel ge- en verbouwd op Dekkerswald. 

Stad & Groen heeft een onderhoudsbestek gemaakt voor een verzorgd terrein (groenvoorzieningen en verhardingen) 

 

gedurende de verdere bouwactiviteiten van 2013 tot en met 2017.

Een uniek onderhoudsbestek waarin het onderhoud op passende beeldkwaliteit is gericht. Een net en verzorgd niveau waar patienten en bezoekers komen. En rondom de nieuwe en te handhaven gebouwen is het onderhoud tevens gericht op een lang- durige levensduur van de terreininrichting. 

Een onderhoudsbestek voor het gehele terrein waarbij Stad & Groen de opdrachtgever (ZZG-Zorggroep) ontzorgd heeft.

 

 

Stad & Groen maakt beplantingsplannen voor de openbare ruimte

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12