RAW bestekken, de sleutel tussen ontwerp en uitvoering

Niet het bestek, maar de bestekschrijver vormt de sleutel tussen ontwerp en uit- voering.

Daarom heeft de bestekschrijver kennis van de RAW-systematiek en beschikt hij over de noodzakelijke praktijkervaring.

Wij realiseren ons voortdurend dat onze bestekken niet het eindproduct zijn. Ze zijn slechts een middel om de werken en dien- sten te verwezenlijken en daarom bovenal praktisch ingesteld. De omschrijvingen en tekeningen zijn in één oogopslag duidelijk.

Onze bestekken worden voornamelijk in de RAW-systematiek opgesteld.

Frequentie- of beeldbestek, het is ons specialisme!

Stad & Groen stelt bestekken op in de RAW systematiek.

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12