Projectleiders voor stedelijke inrichting

Het leiden van een project voor stedelijke inrichting vraagt om mensen die precies begrijpen wat u als opdrachtgever wilt bereiken.

Het is de taak van de projectleider om de verwachtingen van het project op een verantwoorde manier te managen. En alle betrokkenen op de juiste manier te sturen en te motiveren zodat een optimaal eindresul- taat wordt bereikt.

Onze projectleiders weten dit en weten ook hoe dit te bereiken.

De projectleiders van Stad & Groen zijn de managers van uw project. Zij zijn doelgericht en motiverend.

Ze staan er borg voor dat uw projecten voor stedelijke inrichting succesvol verlopen en uw doelstellingen worden gehaald.

Stad & Groen, projectleiders voor stedelijke inrichting

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12