Ons kwaliteitsbeleid, ISO 9001:2015

Stad & Groen heeft een kwaliteitsbeleid. We zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit om aan te tonen dat de onderneming(en) op een consequente wijze haar diensten verricht en aflevert die aan de klanteisen en aan relevantie normen en wetgeving voldoen. Stad & Groen streeft naar een constante verbetering van de klanttevredenheid en onderzoek hierbij de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes die aan de scope en de doelstellingen verbonden zijn.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

- Zeg wat je doet

- Doe wat je zegt

- Bewijs het

Ons kwaliteitsbeleid is beschreven in ons handboek. Als u ons een verzoek daarover zendt naar info@stadengroen.nl ontvangt ons handboek.

Stad & Groen, onafhankelijk adviesbureau voor de openbare ruimte

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 91 83