Kostprijsbepaling van projecten in de openbare ruimte

De kostprijs vormt de basis voor iedere onderhandeling. En met de marktconforme calculaties van Stad & Groen bent u een sterke onderhandelingspartner.

Onze specialisten hebben een jarenlange ervaring in het bepalen van kostprijzen en voorzien uw projecten van een reŽle kostenraming. Want aan een te hoge (directie)raming heeft u niets. Deze budgetten kunnen beter worden gebruikt voor andere projecten.

Onze kostprijsexpertise wordt in verschillende type organisaties ingezet. Van (gemeentelijke) opdrachtgevers tot aannemers in de groenbranche.

Uw ontwerp is in concept gereed, maar is dit wel een financieel passende oplossing of zijn er wellicht nog interessante alternatieven mogelijk? Als onafhankelijk adviseur beoordelen wij ook uw begroting kritisch en voorzien deze van een second opinion. Daarnaast kunnen wij uw plan toetsen aan de beschikbare budgetten.

Stad & Groen heeft jarenlange ervaring in het bepalen van kostprijzen van projecten in de openbare en voorziet u van een reŽle kostenraming.

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12