Omvorming groenvoorziening Heesch

In de woonwijk Maas en Meurs in Heesch ontstonden al binnen 10 jaar na aanleg diverse problemen met de groenvoorziening. De wortels van de jonge Essen drukten de bestrating op. Sommige heestervakken 'kookten over', terwijl andere beplantings- vakken juist kaal waren. Dit alles werd veroorzaakt door de soortkeus van de beplanting en de opbouw van de stand- plaatsen.

Het extra onkruidvrij houden van de kale plekken, het snoeien en het regelmatig herstellen van de bestratingen kostte de gemeente onnodig veel geld.

Na een grond- en bemestingsonderzoek, heeft Stad & Groen een nieuw beplantingsplan gemaakt.

Door dit plan zijn de problemen opgelost. Een aantal bomen is vervangen, beplantingsvakken zijn bemest en met andere heestersoorten beplant.

Door deze aanpassingen zijn de onderhouds- kosten drastisch gedaald en zien de groen- voorzieningen er weer verzorgd uit.

Stad & Groen maakt beplantingsplannen voor de openbare ruimte

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12