Dak- en gevelgroen

De groene ruimte in de stad staat zwaar onder druk. De grenzen van de stadsuitbreiding lijken te zijn bereikt omdat we natuur en landschap willen beschermen. Multifunctioneel gebruik van de ruimte in de stad is de oplossing.

De bebouwde ruimte biedt heel veel onge- bruikt oppervlak met mogelijkheden voor groen. En dat is mooi. De begroeiing van gevels en daken verfraait en vergroent niet alleen de stad, maar draagt ook bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

Groen op daken en langs gevels vangt fijnstof en andere luchtverontreiniging op.

Ook verbruikt het regenwater zodat minder water naar het riool wordt afgevoerd. Dak- en gevelgroen temperen de opwarming van huizen en kantoren in de zomermaanden en houden in de winter de binnenwarmte vast. Zo kunnen vele euro's bespaard worden op de energierekening.

Kortom, de mogelijkheden van dak- en gevelgroen zijn eindeloos, net als de opbrengsten.

Stad & Groen past dak- en gevelgroen toe ter bestrijding van luchtverontreiniging.

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12