Communicatie en voorlichting rondom projecten in de openbare ruimte

Communicatie is een onderdeel dat vaak wordt onderschat. De beste initiatieven eindigen te vaak voortijdig doordat er geen draagvlak voor wordt gecreŽerd. Extern maar juist ook intern.

Met name rond complexe projecten zijn veel personen en afdelingen direct of indirect betrokken. De communicatie met deze groepen is dan ook van wezenlijk belang. Stad & Groen begeleidt deze trajecten.

We maken een keuze uit de verschillende middelen om de communicatie goed te laten verlopen en als het nodig is bedenken we nieuwe vormen.

Externe communicatie met belanghebbenden kan op verschillende manieren worden ingevuld. Op een interactieve manier in een workshop of op een meer informerende manier in de vorm van een presentatie.

Wij hebben in de loop der jaren uitgebreide ervaring opgedaan met het organiseren, vormgeven en stroomlijnen van verschil- lende vormen van informatievoorziening en interactieve planvorming. Met als doel draagvlak te creŽren en input te krijgen om zo te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen.

Stad & Groen verzorgt de communicatie en voorlichting rondom projecten in de openbare ruimte.

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12