CAD werkzaamheden voor de openbare ruimte en stedelijke inrichting

Als onderdeel van de planvorming en werkvoorbereiding vervaardigen wij ook CAD-tekeningen.

Bijvoorbeeld:
- VO- en DO-tekeningen.
- Bestek- en detailtekeningen.
- Presentatietekeningen.

Compleet, overzichtelijk en duidelijk.

Dat zijn de criteria waar we onze CAD-tekeningen altijd aan toetsen.

Stad & Groen verzorgt CAD werkzaamheden voor de openbare ruimte en stedelijke inrichting.

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12