Beeldbestekken Bomen

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd bij het onderhoud aan bomen. Nieuwe inzichten en recente kennis hebben geleid tot een complete aanpassing van dit onderdeel in de standaard besteksystematiek van het CROW.

Het boombeheer kan nu ook worden aange- stuurd met beeldbestekken in plaats van uitsluitend frequentiebestekken. Dat bete- kent een stuk ontzorging voor de boombe- heerder.

Een bestek voor boombeheer is een uitwerking van het geldende boombeleid en de visie van de opdrachtgever.

Zonodig ondersteunen we onze opdracht- gevers met het opzetten van een compleet boomzorgsysteem.

De ervaring leert dat het werken met beeld- bestekken een andere begeleiding van de toezichthouder vraagt. Daarom hebben wij een intensief begeleidingstraject opgezet om de toezichthouder en de directie te coachen. Zodanig dat ze alle problemen voor zijn en daarmee de touwtjes in handen houden.

Stad & Groen verzorgt de opzet van complete boomzorgsystemen.

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12