Onze aanpak van de openbare ruimte

Stad & Groen is een zelfstandig en volstrekt onafhankelijk adviesbureau voor de inrich- ting en het beheer van de openbare ruimte.

Wij onderscheiden ons van andere adviesbureaus door onze specialistische kennis van en ervaring met groenvoor- zieningen en stedelijke inrichting.

Omdat beplantingen worden be´nvloed door natuurlijke factoren als bodemgesteldheid, klimaat en omgeving, is onze jarenlange ervaring met groenvoorzieningen onmisbaar voor een goed advies.

Ons enthousiasme voor de stedelijke inrichting is even uniek als aanstekelijk.

Onze kennis en ervaring zijn daardoor op een prettige manier voor u bereikbaar.

Stad & Groen, onafhankelijk adviesbureau voor de openbare ruimte

Westervoort T (026) 311 10 00
Wouwse Plantage T (0165) 32 77 12